Vorstand

Vorstand

1. Vorsitzender: J. Flamme

2. Vorsitzender: H. Gross

Geschäfts- und Schriftführer: A. Hammerschmidt

Kassen- und Getränkewart: M. Laufkötter

Damenwart: D. Loer

Feldkampfwart: H.-W. Loer

Gerätewart: A. Rieger

Zeugwart: V. Jonas

Grabenknecht: D. Langen

Bierhalterknecht: T. Dietz

Schnapseinschüttknecht: K. Knelsen

Wuselknecht: vakant

Kugelputzknecht: D. Jakobi